web designed by Ferhat Can, updated by Berrin Çakmaklı


•• Projects


PROJECTS


Promotion of Renewable Energy (GEF-SGP Project) (2006)  
     
Yenilenebilir Enerjinin Özendirilmesi (GEF-SGP Projesi) (2006)  
     
A Model for the Promotion of the Use of Renewable Energy and Energy Efficient Designs for a Low-Carbon High-Growth Rural Economy in Turkey (2008)
     
Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin ve Düşük Karbonlu Hızlı Büyüyen Kırsal Ekonomi için Etkin Enerji Tasarımlarının Kullanımına Dair Bir Teşvik Modeli(2008)
     
A Model for the Promotion of the Use of Renewable Energy and Energy Efficient Designs for a Low-Carbon High-Growth Rural Economy in Turkey (2009)
     
Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin ve Düşük Karbonlu Hızlı Büyüyen Kırsal Ekonomi için Etkin Enerji Tasarımlarının Kullanımına Dair Bir Teşvik Modeli(2009)
     
United Nations Development Programme Global Environment Facility Small Grants Programme SGP Project Proposal (2008-2010)