Cover

Page 2 - 3

Page 4 - 5

Page 6 - 7

Page 8 - 9

Page 10 - 11

Page 12 - 13

Page 14 - 15
 

KERKENES

      Kerkenes, Orta Anadolu'da yer alan alçak bir dağın üzerinde kurulmuş bir Demir Çağı kentidir. Büyük ihtimalle Herodot'un Pteria'sı olan bu yerleşim, Medler tarafından M.Ö. 600 yılında kurulmuş ve Lidyalılara karşı yürütülerek M.Ö. 585 yılında Güneş Tutulması Savaşı ile sona eren mücadelede karargah olarak kullanılmış olmalıdır. Üzerinde yedi kapının yer aldığı yedi kilometre uzunluğundaki surlar, 2,5 kilometrekarelik bir alanı çevrelemektedir. Yerleşim alanın tamamı kamu yapıları ile sivil yapı adaları ile gelişmiş bir su yönetim sistemini içerecek biçimde planlanarak düzenlenmiştir. Yakılarak yokedilen şehrin surları da bilinçli olarak yıkılmıştır. Yine Herodot'a göre Pterialılar, muhtemelen M.Ö. 547 yılında Pers Kralı Büyük Keyhüsrev ile Lidyalılar arasında yapılan Pteria Savaşı'ndan hemen önce, Lidya Kralı Krezüs tarafından esir edilmiştir. Daha sonraki dönemlere ait yerleşimler Kale ve Kiremitlik ile sınırlı kalmıştır. 1993 yılından beri yaz aylarında Kerkenes Dağ'da çalışmalarını sürdüren uluslararası bir araştırma ekibi, çağdaş yöntemlerden yararlanarak bu eski şehrin sırlarını açığa çıkarmaktadır.

Teşekkürler

      Değerli işbirliği ve yardımlarından dolayı, T. C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Yozgat Valisi Hüseyin Önal, Yozgat Kültür Müdiresi Selime Doğan, Yozgat Müze Müdürü Erol Özen, Sorgun Kaymakamı Mustafa Dündar ve Sorgun Belediye Başkanı Yılmaz Kılıçarslan'a müteşekkiriz. Ayrıca Yozgat Köy Hizmetleri, TEDAŞ ve Telekom'a da verdikleri sürekli destek için teşekkür ediyoruz. Bize ve dostlarımıza geleneksel Anadolu misafirperverliğini gösteren Şahmuratlı Köyü sakinlerine ve özverili çalışmaları ile değerli katkılarından dolayı tüm ekip üyelerine teşekkürü borç biliriz. Kerkenes Projesi, destekleriyle projenin devamlılığını sağlayan kişi ve kurumlara minnettardır. National Geographic Society'ye uzun dönemde sağladıkları büyük destek için özellikle teşekkür ediyoruz.

Sponsorlarımızı görmek için aşağıdaki resimleri tıklayınız


Sponsorlar hakkında daha fazla bilgi için sponsor sayfamızı ziyaret edin.

ODTÜ Bilgi İşlem Merkezi Kerkenes web sayfasının ev sahipliğini yapmakta ve teknik destek sağlamaktadır.

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI kanalı ile Proje'ye bağış yapılabilir.

Tel : +90 312 210 2157      Fax: +90 312 210 1181

Metu Press,
METU / ODTÜ,
06531 Ankara, TURKEY.
Tel : +90 312 210 3870-73
Fax: +90 312 210 1549

Copyright © Kerkenes Project - December / Aralık 2002
Graphic Design: Çetin Alataş
Colour Separation: ARTISistem - Tel: +90 312 417 0687
Printed By: ERTEM MATBAA - Tel: +90 312 425 8225

ISSN 1302-0749